Vrelina me tjerala da nosim kraatki šoorc i majicu na breetele, a ispod ljuubičaaste taaje

author
1 minute, 11 seconds Read

Vrelina me tjerala da nosim kraatki šoorc i majicu na breetele, a ispod ljuubičaaste taaje. Muž moje rodice je u raanim tridesetim, sportski tip, plaavih očiju i puunih usana. Tog jutra u par navrata diraao me za zaaadnjicu. Onako čvrsto je uhvaatio kad bih prošla pored njega, a bili smo saami. Otišla sam da se istuuuširam. On je već trebao da ode do grada. Zaboravila sam zaključati vrata kuupaatila. Leežala sam u kaadi punoj vode i mjehurića. Noge sam držaala na kaadi i zamišljala sam njega da je tu i da me puumpa. Misleći da sam sama vrištaala sam od uzbuuđđenja jer sam se zadooovoooljavala. Odjednom,

on ulazi u kupaatilo sav ggo i ulazi u kaadu. Začuđena sam,ali kontam reći će nešto. Ne,ništa ne reće,samo mi je počeo griicckati bradaaavvice. Prepustila sam se i maazzila mu već polluu ukruuućen pooonos. Sjela sam na rub kaade i puuustila da ližžee moju tek obrijjaaanu riiibbbicu. Rukama mi je mjeeešššao grruudi. Želio je da mu puuššiim. Oh, lizzaaallaaa sam ga jeeezikom,pa ga onda držala u ustiiima i maaazzila mu. Steeenjao je i odjednom mi ga je naaabbbio svog u uuu.ta. Htjela sam da me puuummmpa stavio me na komoiidu u kuuupatilu i krenuo tako polako da ga staaaavlja. Brže rekoh mu.

Najgledanije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *