Kako je Tito govorio o BiH: “Nećete ni jedni ni drugi, nego će Bosna bit Bosna” - Bn- novosti
Vijesti

Kako je Tito govorio o BiH: “Nećete ni jedni ni drugi, nego će Bosna bit Bosna”

Na početku je naglasio “Bosna i Hercegovina bila kamen spoticanja između Srba i Hrvata Da je doživotni predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (vladao od 14. januara 1953. do svoje smrti 4. maja 1980. godine), dobro bio upućen u aspiracije iz komšiluka prema BiH, govori o snimak iz tog doba. Na početku je naglasio “Bosna i Hercegovina bila kamen spoticanja između Srba i Hrvata.

“Rekoh: ‘Nećete ni jedni ni drugi, nego će Bosna bit Bosna’. Pa neka bude republika bosanska. To smo mi riješili još od početka, kada smo počeli da vodimo narodnooslobodilački rat. Imali smo tu namjeru da napravimo. Tu za podjele neke apsolutno nije imalo smisla. Mi smo išli postepeno, napravili smo federaciju. Kad može Hrvatska, neka bude Hrvatska. Kad može Srbija, Srbija. Kad može Crna Gora, Crna Gora. Makedonija, Makedonjja. Slovenija, Slovenija…Pa neka i Bosna bude Bosna, bez obzira što to nije jedna nacija tamo”, rekao je Tito, naglasivši da BiH nije počivala na nacionalnoj osnovi.

Related Articles

Back to top button
Close